Acturum avyttrar fastigheter

Acturum bildades med FAM – Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag - och PEAB som lika stora ägare 2013. Bolaget förvärvade en portfölj av fastigheter med laboratorier, medicinsk utrustning och kontor i Södertälje av AstraZeneca som då beslutat att lägga ned sin forskningsverksamhet på området.

Acturum har sedan dess utvecklat ett antal fastigheter bla för KTH , Södertälje Science Park och Scania, ett kluster av forskningsbolag samt ett bostadsområde. Verksamheten går nu in i en ny fas med i huvudsak förvaltning och Acturum har tecknat avtal med Fastator och Offentliga Hus om försäljning av samtliga kvarvarande fastigheter.

Frånträdet beräknas ske senast den 30 juni 2019.

Styrelsen för Acturum

Stephan Tolstoy 070 584 43 29
Göran Linder 073 333 94 22

Rening i toalett framgångsrik

Akademiska sjukhuset i Uppsala är först i världen med att testa rening av läkemedelsrester i toaletten med hjälp av enzymer i verklig miljö. Resultaten har varit upplyftande.

Enzymreningsprojektet på Akademiska sjukhuset genomförs i samarbete med Uppsala universitet och företaget Pharem Biotech. Metoden innebär att man renar avloppsvatten från antibiotikarester och andra läkemedelssubstanser med hjälp av enzymer som sitter i toalettblock. Enzymerna frigörs i vattnet vid varje spolning och kan börja bryta ned läkemedelsrester som finns i urin och avföring direkt vid källan, innan de spätts ut. Akademiska sjukhuset är först i världen att testa metoden i en verklig miljö.

Läs hela artikeln på Lifescience Sweden här

Acturum bygger för KTH och Södertälje Science Park.
Artikel om första spadtaget i Södertäljeposten.
Läs artikeln här!

Media

Läs om Andreas Bhagwani och Nanologica i Veckans Affärer

Läs om Biovation Park företagen MetaSafe och N4 Teknik i Svenska Dagbladet!
5 Nov Näringslivsdelen

Kungligt besök till Swetox: kronrinsessan Victoria och Prins Daniel visar stort intresse för utvecklingen i Södertälje
läs mer

Pharem Biotech med Martin Ryen fick SKAPA Utvecklingspris i samband med UIC dagen den 20e augusti och går vidare till Sverigefinalen i november. Stort grattis!
läs mer 

Goda nyheter för Södertälje Science Park:
57 miljoner kronor satsas på hållbar livsmedelsnäring inom projektet Matkraft som blir motorn i profien hållbara livsmedel i Södertälje Science Park (de andra profiler är hållbar produktion och life science)
pressmedelande

N4 Teknik AB blivit valt av Nyföretagarcentrum Södertälje/Nykvarn till årets nyföretagare 2014, stort grattis! Grattis även till de andra två nomerinerade, TKT Sweden AB och Offspring Biosciences AB, som också finns på Biovation Park!

AstraZeneca investerar 2,3 miljarder kronor i Södertälje och bygger en ny fabrik för tillverkning av biologiska läkemedel. 250 nya jobb ska skapas!

AstraZeneca's hemsida
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet

May 4 2015: SP Process Development öppnar sin nya uppskalnings, demonstration och GMP-anläggning i Biovation Park