Vid Felanmälan / Serviceanmälan: 
   Gör en felanmälan


   Vid beställning av tilläggstjänster via Property Partner:
   Gör en servicebeställning

INFORMATION:

Acturums samarbetspartner för fastighetsunderhåll är Property Partner. För akuta felanmälan/serviceanmälan via telefon +46 8546 617 04.

Jourverksamhet sköts av NKG-Trygg Fastighet och nås på:
0771-114040