Institut med kompetens från Astra Zeneca

En av de första att flytta in i Biovation Park var det statliga forskningsinstitutet SP Process Development, SPPD, som arbetar inom kemi och farmaceutisk processforskning. För flera av medarbetarna är lokalerna i Södertälje inte nya. Här har det suttit sedan sin tid på Astra Zeneca.

Magnus Larsson VD Forskningsintitutet SPPD

– Många av oss på institutet har tidigare arbetat med processforskning på Astra Zeneca. Det vi gör nu är baserat på den forskning som läkemedelsbolaget tidigare bedrev här. Men det är inte bara medarbetarnas kompetens man behållit från Astra Zeneca utan även de systemkompetenser som finns för att ta fram processer hela vägen till marknad. På så sätt kan man ta hänsyn till både miljöaspekter och ekonomi, förklarar Magnus Larsson, vd på SPPD.

Magnus Larsson framhåller också att eftersom personalen trivts så bra i området så är det ett stort plus att man kunnat stanna kvar.

Duktiga problemlösare
SPPD bildades den 1 februari 2013 och jobbar både med anslagsfinansierad forskning, universitet och högskolor och inte minst med EU-finansierad forskning.

– Dessutom arbetar vi med uppdragsforskning åt läkemedels- och skogsindustrin liksom inom finkemikalier och kosmetikområdet.

Magnus Larsson påpekar att man på institutet verkar tvärvetenskapligt och därför är mycket duktiga på problemlösning inom många olika områden.

Ingång för nya företag

Med sitt stora kontaktnät menar han att SPPD kan vara en bra samarbetspartner för nya företag i parken.

– Jag ser framför mig att vi som sitter i parken kommer att stötta varandra.

Magnus Larsson påpekar att institutet redan idag erbjuder många möjligheter till samarbeten.

– Vill man till exempel vara del i ett EU-projekt och hittar ett gemensamt arbete med oss finns det goda möjligheter att hamna i ett större sammanhang. Hittills har vi inlett samarbete med TKT och Chemilia som sitter här. Just nu förs också diskussioner med andra företag i parken, berättar Magnus Larsson.