Nya Södertälje sjukhus kräver närhet till forskning

I mars 2013 beslutade Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att satsa sammanlagt 1,5 miljarder för att bygga Nya Södertälje sjukhus. Det nya sjukhuset har möjlighet att betjäna ett betydligt större upptagningsområde än nu och kan erbjuda befolkningen även i Botkyrka, Östra Sörmland och delar av Nynäshamn akutsjukvård. Därigenom avlastas de hårt trängda sjukhusen i Stockholm.

Mikael Runsiö VD Södertälje Sjukhus

– Genom att vi blir större krävs också en närhet till forskning och utbildning, säger Mikael Runsiö, vd för Södertälje sjukhus.

Han förklarar att samarbetet med Biovation Park kommer att öppna upp för nya möjligheter till utveckling av sjukhuset.

– De läkare och sjuksköterskor vi anställer kommer nu att kunna forska parallellt, något som är viktigt för kompetensen, säger Mikael Runsiö och understryker att Nya Södertälje sjukhus ska bli ett innovationssjukhus. Sjukvården blir alltmer en kunskapsindustri där det gäller att hänga med. Vi måste kunna vidareutveckla vår kompetenta personal och vi ser utbildning som något mycket viktigt som kan förse sjukhuset med ny kunskap.

Mikael Runsiö påpekar att kompetens får man genom att vara involverad i forskning och utbildning.

– I Biovation Park finns den potentialen. Nya Södertälje sjukhus blir också en plattform för flera av företagen i parken där deras forskning kan lyftas in på sjukhuset och prövas kliniskt.

Nya yrkesgrupper

I planerna för det nya sjukhuset ligger också att skapa ett Diagnostisk Center vid medicinmottagningen. Visionen är att centret ska utveckla vården för patienter med ovanliga och svårdiagnosticerade sjukdomar.

– I arbetet med det nya sjukhuset blir en viktig del att utveckla nya arbetssätt. En konsekvens av det kan vara att det identifieras behov där nya kompetenser, som ligger i gränslandet mellan dagens professioner, krävs. Det kan också behövas en omfördelning av arbetsuppgifter mellan redan befintliga yrkesgrupper, säger Mikael Runsiö.

Pilotprojekt

Ett utvecklingsprojekt som också kopplas till Södertälje sjukhus är de initiativ som tas tillsammans med Forum för välfärd. Forumet har initierats av personer med lång och bred erfarenhet från akademin, näringsliv, fack, sjukvård, myndigheter och politik. Till en början ligger särskilt fokus på sjukvård och omsorg.

– Södertälje sjukhus kommer att genomföra ett antal pilotprojekt för att se hur man kan utveckla den framtida vården. I projektet kommer sjukhuset, vårdcentralerna och företagshälsovården i länet att ingå. Riktigt hur vi ska arbeta är inte helt klart ännu. Men vi skissar på att starta screeningprogram och se hur vi kan informera relevanta, särskilt utsatta grupper, så att de stimuleras att ta eget ansvar för sin hälsa. Här kommer forskare inom hälsa och välfärd att spela en viktig roll.