Acturum Biovation

Du blir en del i ett större nätverk.

I Biovation Park samlas forskningsverksamheter från hela Sverige, både privata och offentligt finansierade. Förutom en mycket hög samlad kompetens hos våra hyresgäster har vi även laboratorier och utrustning i världsklass.

Vår vision
Vår vision är att Acturum Biovation ska vara en livaktig utvecklingspark för företag inom Life science. Våra lokaler och laboratorier håller världsklass och ambitionen är att attrahera både forskare, företagare och investerare. Tanken är att företagen i parken tillsammans ska kunna utveckla nationella och internationella samarbeten mellan universitet, sjukhus och näringsliv liksom inom forskning och utbildning.

Del i ett större nätverk

När du hyr lokaler hos oss blir du en del i ett större nätverk där det finns möjlighet till samarbeten och att ta del av andra forskares kompetens. Några av de som redan flyttat in i parken är det ledande forskningscentret Swetox, där elva universitet samverkar kring toxikologisk forskning, SP Process Development, ett forskningsinstitut inom Life science samt forskare kopplade till ett växande Södertälje Sjukhus. Du hamnar alltså i en mycket dynamisk och utvecklande miljö.

Centralt läge
Acturum Biovation i Södertälje har ett mycket centralt läge på pendelavstånd från både Stockholm och Mälardalen och erbjuder konkurrenskraftiga hyror. Runt knuten finns både skog, natur och promenadstråk. Södertälje är en stad med gamla anor belägen vid kanalen som förbinder Mälaren och Saltsjön.