Laboratorieutrustning - Allmänt

På Biovation Park finns ett mycket stort antal vetenskapliga instrument som täcker in de flesta behov inom kemi, farmaci & biologi, inkl. farmakologi, toxikologi och patologi. Dessa omfattar alltifrån enkla instrument till stora komplexa robotar för t.ex. "high throughput screening"

NMR

Vi har ett Bruker 500 MHZ NMR instrument med öppen access. Instrumentet är utrustat med en TCI CryoProbe med möjlighet att detektera 1H, 2H, 13C, 15N kärnor med nuvarande uppsättning. Andra kärnor kan sättas upp vid behov. NMR specialist och teknisk support finns även tillgänglig i Biovation Park.
NMR spektroskopi används framför allt av kemister och biokemister för att undersöka och kontrollera egenskaperna hos organiska ämnen, men det är applicerbart på alla ämnen som innehåller spinaktiva kärnor. Lämpliga prov sträcker sig från småmolekylära föreningar med 1-dimensionella proton eller kol-13 spektroskopi metoder till undersökningar av stora proteiner eller nukleinsyror, genom att använda 3 eller 4-dimensionella tekniker.