Laboratorieutrustning - Allmänt

På Acturum Biovation finns ett mycket stort antal vetenskapliga instrument som täcker de flesta behoven inom kemi, farmaci och biologi inkl. farmakologi, toxikologi och patologi. Instrumenten är alltifrån enkla instrument till stora komplexa robotar för exempelvis "high throughput screening"

NMR

Vi har ett Bruker 500 MHZ NMR instrument med öppen access. Instrumentet är utrustat med en TCI CryoProbe med möjlighet att detektera 1H, 2H, 13C, 15N kärnor med nuvarande uppsättning. Andra kärnor kan sättas upp vid behov. NMR specialist och teknisk support finns tillgängliga på Acturum Biovation.

NMR spektroskopi används framför allt av kemister och biokemister för att undersöka och kontrollera egenskaperna hos organiska ämnen men det är även applicerbart på alla ämnen som innehåller spinaktiva kärnor. Lämpliga prov sträcker sig från småmolekylära föreningar med 1-dimensionella proton eller kol-13 spektroskopi metoder till undersökningar av stora proteiner eller nukleinsyror genom att använda 3- eller 4-dimensionella tekniker.