GPS: 59.205488, 17.611265


Besöksadress:

Forskargatan 20 J (B215)
Besökare: Hitta.se/Besöksadress

Parkeringshus:
Plan 2
Forskargatan 20 K
Infart från Karlhovsbacken, Södertälje
Parkering: Hitta.se/Parkeringshus