Våra hyresgäster

Du blir en del i ett större nätverk

Idag finns ca 40 olika företag och akademiska grupper på Acturum Biovation. Det finns två institut, SP Processutveckling, med fokus på kemiska, biokemiska och läkemedelsprocessutveckling samt Swetox, en nationell plattform för forskning och utbildning inom toxikologi och relaterade vetenskaper.

Södertälje sjukhus växer för att bli ett regionsjukhus och förstärker därför sin akademiska forskning med två forskargrupper som har etablerat sig på Acturum Biovaiton.

Redan nu kan vi se ett fantastiskt engagemang och samverkan mellan människor och företag på Acturum Biovation, liksom med andra Life science-kollegor i Sverige, vilket leder till samarbeten och gemensamma uppdrag.

Den nuvarande och framtida kompetensen på Acturum Biovation, i samarbete med forskare, kommer att ge en Life science-allians som sträcker sig över hela värdekedjan så att man kan driva forskningsprojekten på ett effektivt sätt.