Del i ett större nätverk

När du hyr lokaler hos oss blir du en del i ett större nätverk där det finns möjlighet till samarbeten och att ta del av andra forskares kompetens. Några av de som redan flyttat in i parken är det ledande forskningscentret Swetox, där elva universitet samverkar kring toxikologisk forskning, SP Process Development, ett forskningsinstitut inom Life Science samt forskare kopplade till ett växande Södertälje Sjukhus. Du hamnar alltså i en mycket dynamisk och utvecklande miljö.