Om oss

I mitten av 2013 förvärvade Acturum Development AB fastigheter för forskning och utveckling från AstraZeneca i Södertälje. En del av området omvandlas till Södertälje Science Park (SSCP) och KTH, en knutpunkt för ett antal utbildningsprogram. Övriga delar av området har omvandlats till Acturum Biovation som är en forskningspark med huvudsakligt fokus inom Life Science.

Acturum Development AB syftar till att attrahera både offentliga och privata investerare och att skapa en dynamisk, konkurrenskraftig och hållbar Life Science forsknings- och företagspark.