Företagsinkubator

UIC Södertälje stödjer entreprenörer, innovatörer, forskare och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. Målet är att fler livskraftiga tillväxtföretag ska utvecklas i Södertälje.

I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen om en långsiktig satsning för att stärka innovations- och entreprenörsklimatet i kommunen. Södertälje kommun utsåg då Uppsala Innovation Centre till regionens företagsinkubator med uppdrag att stimulera till fler livskraftiga tillväxtföretag i kommunen. UICs initiala fokus i Södertälje var att erbjuda stöd kring entreprenörskap, kommersialisering och affärsutveckling inom life science-området, vilket efterfrågats efter AstraZenecas nedläggning av forskningsverksamheten. I dag stödjer UIC idébärare och företagare inom alla branscher i Södertälje.

UIC erbjuder fem affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag: UIC Business Startup, UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling.


Idag finns UIC Södertälje på Acturum Biovation.  För mer information om UIC Södertälje!