Teknisk support

N4 Teknik AB finns på Acturum Biovation och är vår "on site” leverantör av teknisk och allmän support, service & underhåll till och på uppdrag av våra hyresgäster. 

N4 utför daglig support som till exempel akuta åtgärder vid behov, håller förråd med förbrukningsvaror till laboratorier och kontor, etanol, lösningsmedel, torris och gaser. Levererar post och bud, handlägger skeppning av paket samt hanterar riskavfall och återvinning på området.

De levererar även installation, drift och underhåll av system och utrustningar. De tillhandahåller även ombyggnationer av inredning och lokaler, IS/IT-lösningar för bredband, LAN, wifi, servermiljö samt datalagring.
Slutligen kan de kvalitetssäkra laboratorierna genom att erbjuda förebyggande underhåll, byte av reservdelar,
utföra kalibrering och validering samt tillhandahålla EMS-system (exempelvis temperatur och fukt).