Teknisk support

N4 Teknik AB finns på Biovation Park och är vår "on site” leverantör av Support, Service & Underhåll till hyresgästerna i deras närmiljö. N4 utför daglig support, t.ex. akuta åtgärder för specifika behov, håller förråd med förbrukningsvaror till Lab & kontor, etanol, lösningsmedel & torris och gaser, levererar post & bud, skeppning av paket samt hanterar riskavfall & återvinning på siten.

De levererar även installation, drift & underhåll av system & utrustningar samt ombyggnationer av
inredning & lokaler, IS/IT-lösningar för Bredband, LAN, Wifi, Servermiljö samt Datalagring.
Slutligen kan de kvalitetssäkra labbet genom att leverera förebyggande underhåll & byta reservdelar,
utföra kalibrering och validering samt tillhandahålla EMS-system (t.ex. temp & fukt).