Vision

Vår vision är att Biovation Park ska vara en livaktig utvecklingspark för företag inom Life science. Våra lokaler och laboratorier håller världsklass och ambitionen är att  attrahera både forskare, företagare och investerare. Tanken är att företagen i parken tillsammans ska kunna utveckla nationella och internationella samarbeten mellan universitet, sjukhus och näringsliv liksom inom forskning och utbildning.